Sjukgymnast

Erfarenhet

Erik Vånder är medicine magister inom huvudområdet fysioterapi. Han tog sjukgymnastexamen 1997 och har sedan dess arbetat heltid som legitimerad sjukgymnast i primärvården. Han har stor erfarenhet av patienter i alla åldrar med besvär i alla kroppsdelar, smärttillstånd relaterade till akuta skador eller förvärvade under lång tid. Genom årens lopp har han varit handledare för sjukgymnaststudenter under klinisk utbildning och undervisat sjukgymnaststudenter i undersökningsmetodik på Göteborgs universitet. Han  fungerar som konsult åt läkare och åt sjukgymnastkollegor.

Utbildning

Erik har genom åren genomgått en lång rad påbyggnadsutbildningar inom manuella och funktionella undersöknings- och behandlingsmetoder såsom ortopedisk manuell terapi, mekanisk diagnostik och terapi och medicinsk träningsterapi. Han har även utbildning inom pedagogik och kognitiv beteendeterapi för sjukgymnaster samt akupunktur för behandling av smärta. En förstärkning av de diagnostiska verktygen har Erik skaffat sig genom utbildning inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och möjligheten att via delegation av läkare lägga blockader med lokalbedövning och kortison.