Om

Vår vision är att Du som patient ska tillägna Dig en trygghet i hur Du kan hantera Din skada eller smärta. Tryggheten uppnås genom att vi ger Dig förståelse för Din diagnos och läkeprocess.

Vårt mål är att vi ska ställa en förståelig diagnos och utifrån den tillsammans med Dig upprätta en plan som Du med hjälp av oss kan följa för att minska eller eliminera Dina besvär. Vi ger Dig kunskap för egenvård och stöd i rehabiliteringsprocessen.

Vi värdesätter raka besked, vetenskap och beprövad erfarenhet och en önskan att förändra.